آنچه خواسته می شود

آنچه خواسته می شود، پیش از آنکه خواسته شود، موجود بوده، تنها اکنون باید آشکار شود.

استاد ایلیا میم

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ostad-iliya.org/Photo/?Category=3

Advertisements
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: