حقیقت

حقيقت همانطور بر تو آشکار مي‌شود و به تجربه ات مي‌رسد که آن را پذيرفته اي. براي اينکه تجربه ات را تغييردهي و جهانت را عوض کني چشم هايت را تغيير بده و نگاهت را عوض کن.»
ایلیا «میم»
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: