قضاوت


انسان عادل هر بار طوری قضاوت می کند که انگار این آخرین قضاوت زندگی اوست و بعد از آن راهی آسمان خواهد شد و به ملاقات خدا خواهد رفت .
ایلیا میم

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: