مکتوب


و مکتوب است که آنچه در درون است در بیرون است و آنچه در بالاست در پایین است.

«ایلیا میم»

Advertisements
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: