دور جدید احضار و بازجویی پیروان ایلیا رام الله

دور جدید بازجویی پیروان ایلیا «میم»

,توهین و فحاشی نهاد امنیتی دایره ادیان و مذاهب به استاد ایلیا میم,توهین و فحاشی نهاد امنیتی دایره ادیان و مذاهب به پیمان فتاحی,توهین و فحاشی نهاد امنیتی دایره ادیان و مذاهب به استاد ایلیارام الله,بازجویی و بازداشت,دستگیری و بازجویی, روش های بازجویی و ضد بازجویی, روش های بازداشت و ضد بازداشت, روش های زندان و ضد زندان, احضار و بازجویی, احضار و تفتیش عقاید, نهاد امنیتی دایره ادیان و مذاهب کیست, نهاد امنیتی دایره ادیان و مذاهب و شگردها, نهاد امنیتی دایره ادیان و مذاهب برخوردها, جنایات نهاد امنیتی دایره ادیان و مذاهب, احضار و بازجویی و دستگیری, دفتر پیگیری های وزارت اطلاعات, بازجویی همزمان دو نهاد امنیتی از پیروان ایلیا رام الله-پیمان فتاحی, فشار تهدید احضار بازجویی اداره ادیان وزارت اطلاعات با ایلیا میم و الاهیون, دانلود ارماگدون, دریافت فایل تصویری ارماگدون, ارماگدون, ارماگدون چیست و کجاست, ارماگدون یعنی,

 

 

صبح دیروز دوشنبه 13/9/91 جمع دیگری از شاگردان ایلیا رام الله (استاد فتّاح) مسئول انجمن متفکران و محققان آزاد (ام وما) در وزارت اطلاعات و ادارۀ اطلاعات نیروی انتظامی مورد بازجویی قرار گرفتند.

احضار شدگان از توهین ها و فحاشی های شدید بازجویان نسبت به استاد ایلیا و تعالیم او خبر دادند. لازم به ذکر است که ایلیا «میم» اخیراً برای چهارمین بار دستگیر و بعد از مدت کوتاهی مجدداً از بند امنیتی 209 آزاد شد. این معلم بزرگ تفکر پیش از این 400 روز را در سلول انفرادی و تحت فشارها و شکنجه های مختلف که بعدها به اثبات رسید، گذرانده است. مهمترین اتهام وی کتابها و آموزش های او می باشد. علاقمندان برای آشنایی بیشتر با ایلیا «میم» می توانند به بیش از 91 جلد از کتبی که بر اساس آموزش های او تهیه شده و نیز به مجموعه فیلم ها و کتابهای تعالیم و آمین مراجعه نمایند.

                                                         نهال باقری

                            عضو مرکزی انجمن متفکران و محققان آزاد [ام و ما]

                        از سخنگویان جمعیت الاهیون (حرکت اِل یاسین) در آمریکا

                                                        14/9/91     

لینک های مرتبط: سایت حامیان استاد ایلیا رام الله,وبلاگ آمین,وبلاگ ضد فرقه رام الله,وبلاگ آنتی فرقه,وبلاگ زندگی,سایت دیده بان,وبلاگ اسرار ماوراء,وبلاگ دنیا نور,وبلاگ اسرار ماوراء – 2,سایت بامداد خبر,خبر دستگیری,سایت دیده بان ادیان,وبلاگ الگوی هستی,وبلاگ الگوی هستی – 2,سایت هواداران استاد ایلیا رام الله,وبلاگ عصر دانایی,وبلاگ انعکاس

,توهین و فحاشی نهاد امنیتی دایره ادیان و مذاهب به استاد ایلیا میم,توهین و فحاشی نهاد امنیتی دایره ادیان و مذاهب به پیمان فتاحی,توهین و فحاشی نهاد امنیتی دایره ادیان و مذاهب به استاد ایلیارام الله,بازجویی و بازداشت,دستگیری و بازجویی, روش های بازجویی و ضد بازجویی, روش های بازداشت و ضد بازداشت, روش های زندان و ضد زندان, احضار و بازجویی, احضار و تفتیش عقاید, نهاد امنیتی دایره ادیان و مذاهب کیست, نهاد امنیتی دایره ادیان و مذاهب و شگردها, نهاد امنیتی دایره ادیان و مذاهب برخوردها, جنایات نهاد امنیتی دایره ادیان و مذاهب, احضار و بازجویی و دستگیری, دفتر پیگیری های وزارت اطلاعات, بازجویی همزمان دو نهاد امنیتی از پیروان ایلیا رام الله-پیمان فتاحی, فشار تهدید احضار بازجویی اداره ادیان وزارت اطلاعات با ایلیا میم و الاهیون, دانلود ارماگدون, دریافت فایل تصویری ارماگدون, ارماگدون, ارماگدون چیست و کجاست, ارماگدون یعنی,

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: