Posts Tagged With: ایلیا م رام اله

گذر کن


انکار شدني‌ها را انکار کن و از گذرکردني‌ها گذر کن و در انکار ناشدني بمان.
ایلیا «میم»
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تولد نورانی-1


«ايمان، ديدنِ ديده نشدۀ ديده شدني است» بنابراين استدلال، شاهد و مستند نه تنها زمينۀ ايمان نیست بلکه ضد ايمان است. هر کس اهلش باشد، خودبخود ايمان دارد و هر کس محرم است خودبخود مي‌فهمد و آن را در درون خود مي‌بيند. فکر و استدلال براي امور زميني است. امور بالايي و امرِ روح را مي‌بايست با ايمان و محبت و شهود دنبال کرد نه با اين فکر ترديد آميز که در هر حال آميخته است به شک و ترديد و ترس.
… ترديد به ترديد بيشتر منجر مي‌شود و ايمان به ايمان بيشتر مي‌انجامد. ترس زايندۀ ترس است و از محبت، محبت زاييده مي‌شود. نبايد واقعيتهاي باطني را به کسي تحميل کرد و نبايد آن را در دسترس نامحرمان و نااهلان هم قرار داد.
قسمت هایی از متنِ «تولد نورانی» – از کتاب آمین جلد اول
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نترسید و قوی باشی


نترسید و قوی باشید زیرا خدا با شماست نا امید نشوید و ضعف به خود راه ندهید زیرا بخشش خداوند نامحدود است.
ایلیا «میم»
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

«تفسیر باطنی قرآن-2


تعليم مانند زندگيست و معلم كسي است كه ما را از تاريكي نجات مي‌دهد و نور را برايمان مي‌آورد.
معلم ما را از مرگ جهل و توهم نجات مي‌دهد و به زندگي و انديشه‌هاي نوراني باز مي‌گرداند.
من معلم را مانند پدر و مادر حقيقي قدر مي‌شناسم زيرا معلم حقيقي، پدر حقيقي و مادر حقيقي ماست. اوست كه انسان را به تولد مي‌رساند، براي ناآگاهي او و پروراندن او رنج مي‌كشد، به او نور مي‌دهد و زندگي او را معنا مي‌بخشد…
(برگرفته از متن «تفسیر باطنی قرآن» – از کتاب آمین – جلد1)
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اختلافات ايدئولوژيک

تعامل (…) ميان اسلام و يهود و مسيحيت، مي‌تواند بسياري از مسائل جهان امروز را حل کند زيرا ريشه اکثر مسائل جهاني در اختلافات ايدئولوژيک است.
ایلیا«میم»
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تفسیر باطنی قرآن-1


نمي توانستم به راحتي قبول کنم که جهنم فقط به معناي جايي است که آتش است و انسان در آن مي‌سوزد يا بهشت صرفاً جايي است که باغ‌هايي باصفا دارد. حتي قبول نداشتم که بهشت و جهنم صرفاً مربوط به آينده باشند. … بهشت و جهنم حتي از گذشته شروع شده، و پيش از آنکه انسان به اين دنيا بيايد با اوست. در اين دنيا با اوست، در عالم مياني با اوست و در آخرت هم با اوست. در اين دنيا ما يا در بهشت هستيم يا در جهنم. و شايد بتوان اينطور تعبير کرد که ما يا از واقعيتي بهشتي به اين دنيا آمده ايم يا از واقعيتي جهنمي.
تعبيرم از آتش جهنم فقط آن تصوير ظاهري نبود. يکي از معاني آتش را متابوليسم مي‌دانستم که داراي معناي آتش دروني است. از ديدگاه علم پزشکي، متابوليسم يکي از کليدهاي خوشبختي انسان است. اگر تعادل در اين آتش دروني به هم بخورد، اگر آتش آنابوليک يا کاتابوليک افزايش پيدا کند اين به معناي بروز انواع بيماري ها، نابساماني ها، عصبيتها و ضعفهاي جسمي و ذهني است…
و اين يکي از معاني جهنم بود. طبق اين تفسير کسي که داراي متابوليسم غيرطبيعي و آتش دروني نامتوازن بود، مي‌شد بگويي که او در جهنم است. لااقل در اين دنيا و در جسمش، چون او به انواع بيماري‌ها و گرفتاري‌هاي جسمي، ذهني، رفتاري، انديشه‌اي و ارتباطي مبتلاست.
در آن تفسير، معناي ديگر آتش، آتش حسرت و پشيماني است. وقتي عاشق کسي باشي و بعد ببيني که معشوق تو با ديگري است و تو مجبوري تا آخر عمر مشاهده گر اين واقعه باشي، آيا آتشي سوزنده‌تر از اين وجود دارد؟ همين آتش جهنم، طبق تفسير باطني، معاني متعدد ديگري دارد که بعضي از آنها بسيار از ذهن دورند.
يا بهشت که آن را طبق تفسير باطن گرا، صرفاً جايي که باغهاست نمي دانستم بلکه بهشت معاني بسياري و لايه‌هاي مختلفي را در معنا از خود بروز مي‌داد. در آنجا بهشت را ميداني معنا کردم که در آن هر آرزويي به تحقق مي‌رسد. بگو باش و مي‌شود. جايي که دعاهاي انسان في الحال مستجاب است و آنچه مي‌خواهد، آناً مهياست.
يا آن آيۀ تکرار شونده دربارۀ بهشت «درختهايي که در زير آن نهرها جاري است» را طور ديگري هم معنا مي‌کردم. اين درختها، دانه‌هاي اسماء الهي در روح انسان است و آن آب، حيات الهي و نيروي حيّ است که اسماء را در روح انسان شکوفا مي‌کند. اين درختها انواع نورهاست. نورهايي که در روح پنهان است و از روح مي‌رويد. پس آن بهشت و جهنم ابتدا در درون انسان است و در روح انسان است. روح انسان يا در نورها زندگي مي‌يابد و يا در نارها از زندگي محروم مي‌شود… و صدها مورد از چنين تفسيرهايي درباره آيات مختلف وجود دارد.
(برگرفته از متن «تفسیر باطنی قرآن» – از کتاب آمین – جلد1)
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

انسان در پشت كلام خود پنهان است


انسان چيزي جز كلام و انديشه هاي او نيست، و تجلي شعور و آگاهي انسان در كلام اوست. از ديدگاه عصر جديد، همه چيز از كلام و انديشه ظاهر مي شود. بيماري و سلامتي؛ فقر و ثروت؛ توانايي و ناتواني و همۀ وضعيتهاي دوگانۀ زندگي. آنها مي گويند اعمال و كارهاي انسان نيز تابع كلام و انديشۀ اوست و براي اثبات اين نظريۀ بزرگ تا امروز هزاران كتاب توسط هزاران محقق نوشته شده است.
در كتاب مقدس گفته شده كه در ابتدا كلمه بود و كلمه با خدا بود.
چه بسا در آخر نيز كلمه باشد و كلام ماندگار بماند.
(گزیده ای از انسان در پشت كلام خود پنهان است؛ کتاب آمین)
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: