Posts Tagged With: جنبش معنوی ایلیا

دوست بدارید


دوست بدارید اما نه مانند معامله گران که این کالایی است پست و زمینی.
همانند آسمانیان دوست بدارید.
آنان عشق را برای عشق دوست دارند. زیبایی را چون که زیباست و پاکی را چون که پاک است.
این عشق هم پاک است و هم زیبا. هم شفا و هم زندگی، هم جاودانگی و هم هر آنچه از وجود خداوند می درخشد دوست بدارید که دوست داشتن چون نور است و عشق چون خورشید.
استاد ایلیا «میم»

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , ,

استاد ایلیا ( پیمان فتاحی ) معلم بزرگ تفکر

ايليا «ميم» رام الله در ميان پيروان خود و در سطح جامعه با نام ايليا «ميم» شناخته مي‌شود.وي درباره دين و مذهب آموزش نمي دهد و به سوالات شرعي نيز پاسخ نمي گويد اما با اين وجود اکثر تعليمات او در راستاي احياء معنويت الهي و معرفت باطني است.

برچسب ها: ایلیا میم رام الله, سطح جامعه, دین و مذهب, تعلیمات, احیاء معنویت, معرفت باطنی, ایلیا میم , ایلیا رام الله , استاد ایلیا , ایلیا میم رام الله , رام الله , ایلیا م رام الله, ایلیا م رام اله, الیاس رام اله, الیاس رامالله, عرفان رام الله, , عرفان رام اله, عرفان رامالله, عرفان ایلیا, عرفان الیاس رام الله

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: