Posts Tagged With: کتاب آمین

نشانه‏هاي خداپرستان و تسليم‏شدگان

«دين هم مانند انسان است. فقط جسم نيست. روح و جان هم دارد. اما دين و دينداري در اين عصر و براي اكثر انسانها مانند لاشه‏اي بي‏جان و تهي از روح است. لاشه‏اي كه هر روز بر گنديدگي و فرسودگي‏اش افزوده مي‏شود. دين امروزي به پوست و ظاهر محدود شده و در اكثر دينداران، باطناً مرده است و دارنده خود را مردار ساخته. روح و جان دين، عشق و ايمان الهيست. حضور الهي و تجربه ارتباط زنده و پاسخ‏دهنده با خداست. زنده‏پرستي و تسليم يكي بودن است. خداي زنده پاسخ مي‏دهد. زنده اگر خوانده شود پاسخ مي‏دهد و خداي زنده اگر پاسخ ندهد از آنست كه پرستيده نشده… خداپرستان و تسليم‏شدگان نشانه‏ها دارند و خداپرستي به اسم و ادعا و ميراث نيست.

دعايشان پاسخ داده مي‏شود، به هنگام توكل كارگزاري مي‏شوند، از حيات الهي زنده شده‏اند و مرده نيستند و در قلبهايشان آرامش و اطمينان موج مي‏زند. در برابر خداوند تسليم‏اند و به اندازه تسليم خود، خداوند سرنوشت و زندگي را تسليم آنان گردانيده است. تسليم‏شدگان، خدمتگزار خداوند هستند… از دوري خداوند مي‏ترسند و اين تنها ترس آنهاست. نرم و انعطاف‏پذيرند زيرا لطيف‏ترين را، بي‏كران را مي‏پرستند. نگاه آنان يكي را مي‏بيند و يكسان مي‏بيند و تنها بسوي خداوند نظر دارند… حقوق ديگران را رعايت مي‏كنند و به عدالت رفتار مي‏نمايند. به راستي و درستي عمل مي‏كنند و از دروغ دوري گرفته‏اند. در حضور خداوند مانند كودكان‏اند و چون خداوند، بخشنده و مهربان. تكبر در آنان نيست، متواضع‏اند و برتري‏جويي نمي‏كنند. اهل توكل‏اند و امور خود را به خداوند مي‏سپارند. قدرشناسي و رضايت و سپاسگزاري، و صبر و قناعت و انتظار توكل او را واقعيت بخشيده‏اند. توجه‏شان به سوي خداست و ياد خدا و نام خدا زندگي‏شان را پر كرده است. خداوند آنان را حمايت مي‏كند و به وقت لزوم پشتيباني خود را از آنها اعلام مي‏نمايد.

اينها از نشانه‏هاي تسليم‏شدگان خداپرست است. كسانيكه مي‏روند تا با خالق خود…»

برگرفته از كتاب تعاليم حق (الاهيسم – جلد دوم) ـ اثر ايليا «ميم» 

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

پائولو کوئیلو (1)

 
خداوند راهي را که هر انساني بايد بپيمايد، در جهان نوشته. تنها بايد آنچه را که براي تو نوشته شده، بخواني.
پائولو کوئیلو
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , ,

حقیقت

حقيقت همانطور بر تو آشکار مي‌شود و به تجربه ات مي‌رسد که آن را پذيرفته اي. براي اينکه تجربه ات را تغييردهي و جهانت را عوض کني چشم هايت را تغيير بده و نگاهت را عوض کن.»
ایلیا «میم»
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , ,

تغییر

 
اگر درون تو تغییر کند، آن چه بیرون است خود به خود تغییر خواهد کرد.
ایلیا میم
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , ,

نگاه تو

زندگي براي تو همان است که آنرا مي‌بيني. اگر نگاه تو دگرگون شود زندگي تو دگرگون مي‌شود.
ایلیا میم

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , ,

حفظ طبیعت


ترك طبيعت ، مرگ زندگيست و نابودي انسان در نابودي طبيعت است . جامعة سالم با طبيعت سالم ممكن مي گردد زيرا طبيعت امكان زندگيست كه اگر بيمار شود ، همة زندگي انسان بيمار مي شود و اگر اين امكان افزايش يابد بر كيفيت زندگي انسان افزوده خواهد شد . حاميان طبيعت ، حاميان حقيقت اند لكن همه انسان ها در برابر حفظ طبيعت مسئول اند زيرا همة ما در برابر حفظ زندگي و تداوم حيات خود و ديگران مسئوليم ، پس نگذاریم طبيعت بميرد . زشتي و بيماري و مرگ را از چهره اش بزدائيم زيرا محيط زيست انعكاسي از درون ماست . با نجات آن ، خود را نجات داده ايم . و آنهايي كه به خداوند مي انديشند بياد داشته باشند كه دوستي با طبيعت دوستي با خداست عشق به طبيعت عشق به خداست زيرا طبيعت مظهر و تجسم الهيست . طبيعت گرايي، جلوه ايي از خداگرايي طبيعي بشر است زيرا طبيعت زنده ترين و آشكار ترين تجسم و تجليگاه خداست…

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , ,

کتاب « الف »


پائولو کوئیلو آخرین کتابش با نام « الف » را با ترجمه فارسی به صورت رایگان به همه ایرانیان اهداء نمود.
پائولو کوئیلو در اقدامی جالب، جدیدترین کتابش به نام “الف” که هنوز به انگلیسی به بازار نیامده است را با ترجمه فارسی در وبلاگ خود گذاشته و به ایرانیان اهداء نموده است . لازم به ذکر است که ترجمه کتاب را هم آقای آرش حجازی بطور رایگان انجام داده است. به علت شرایط ویژه ی سانسور و ممیزی در ایران و با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان فعالیت را از انتشارات کاروان، تنها ناشر رسمی پائولو کوئیلو، در ایران گرفته است. پائولو کوئیلو و آرش حجازی تازه ترین رمان این نویسنده را به زبان فارسی و از راه اینترنت منتشر کرده اند. لازم به ذکر است که کوئیلو این امکان را در وبلاگ شخصی خودش فراهم کرده تا علاقه مندان فارسی زبان آثارش بتوانند کتاب الف را به صورت رایگان دانلود کنند.
Categories: Uncategorized | Tags: , , , ,

%d bloggers like this: